ATHBHREITHNIÚ NEAMHSPLEÁCH AR AN OIDEACHAS - AN CHÉAD IARRATAS AR THUAIRIMÍ - LEAGAN DALTAÍ BUNSCOILE

Closes 4 Feb 2022

Opened 9 Dec 2021

Overview

Go raibh maith agat as suim a chur in Athbhreithniú Neamhspleách ar an Oideachas.

Ceapadh muid le hathbhreithniú a dhéanamh ar an chuid is mó de ghnéithe an oideachais i dTuaisceart Éireann.

Tá machnamh á dhéanamh againn ar réimse leathan de cheisteanna san athbhreithniú seo. Tá suim againn éisteacht le tuairimí gach duine a bhfuil suim acu san oideachas, ina measc sin, eispéiris daoine óga sna luathbhlianta a fhad leis an chéim a mbíonn siad réidh leis an oideachas foirmiúil.

Mar thús, ba mhaith linn éisteacht leis na  tuairimí s’agat féin. Beidh sé seo ina chuidiú againn tosaíochtaí a shainaithint don obair atá romhainn.

Go raibh maith agat as an chuidiú. Tá muid ag dúil le héisteacht le do fhreagairtí.

Painéal Athbhreithnithe Neamhspleách ar an Oideachas

Dr Keir Bloomer (Cathaoirleach)

Sir Gerry Loughran (Leas-Chathaoirleach)

Marie Lindsay

Isabel Nisbet

Robin McLoughlin OBE

Give us your views

Audiences

  • School students

Interests

  • Primary Education