ATHBHREITHNIÚ NEAMHSPLEÁCH AR AN OIDEACHAS - AN CHÉAD IARRATAS AR THUAIRIMÍ

Closes 4 Feb 2022

Opened 9 Dec 2021

Overview

Go raibh maith agat as suim a chur in Athbhreithniú Neamhspleách ar an Oideachas.

Ceapadh muid le hathbhreithniú a dhéanamh ar an chuid is mó de ghnéithe an oideachais i dTuaisceart Éireann. Sainaithníodh an obair seo mar phríomhthosaíocht i gcomhaontú Ré Nua, Cuir Chuige Nua.

Tá machnamh á dhéanamh againn ar réimse leathan de cheisteanna san athbhreithniú seo. Tá suim againn éisteacht le tuairimí gach duine a bhfuil suim acu san oideachas, ina measc sin, eispéiris daoine óga sna luathbhlianta a fhad leis an chéim a mbíonn siad réidh leis an oideachas foirmiúil.

Mar thús, ba mhaith linn éisteacht leis na  tuairimí s’agat féin. Beidh sé seo ina chuidiú againn tosaíochtaí a shainaithint don obair atá romhainn.

Tá sé de chuspóir ag an suirbhé seo díriú ar gach gné den oideachas, luathbhlianta, scoileanna, óige agus breisoideachas san áireamh. Baineann tagairtí do scoileanna agus do shuíomhanna oideachais leis na hionaid sin atá faoi fhreagracht Na Roinne Oideachas i.e. réamhscolaíocht, bunscolaíocht, iar-bhunscolaíocht agus an tseirbhís don ógra agus le Roinn an Gheilleagair i.e. breisoideachas agus ardoideachas.

Is dócha go n-iarrfaidh muid tuairimí ort arís de réir mar a dhéanann muid dul chun cinn leis an obair.   

Go raibh maith agat as an chuidiú. Tá muid ag dúil le héisteacht le do fhreagairtí.

Painéal Athbhreithnithe Neamhspleách ar an Oideachas

Dr Keir Bloomer (Cathaoirleach)

Sir Gerry Loughran (Leas-Chathaoirleach)

Marie Lindsay

Isabel Nisbet

Robin McLoughlin OBE

 

Más maith leat ár dtéarmaí tagartha a léamh, tá an leagan iomlán ar fáil anseo

Tá an leagan gairid ar fáil anseo.

Audiences

  • All stakeholders

Interests

  • Higher Education
  • Primary Education
  • Post-Primary Education
  • Pre-school Education
  • Special Educational Needs
  • Youth Sector and Youth Services
  • Further Education